,,Liema ir padamukų planetos" - nauja kompiuterinė mokymosi priemonė pradinių kalsių mokiniams. Šios priemonės tikslas- padėti mokiniui suprasti ir įsisavinti mokomųjų dalykų turinį ir įgyti savarankiško mokymosi gebėjimų, didinti mokymosi patrauklumą bei kelti motyvaciją.

Naudotis KMP mokiniai gali prisijungę vartotojo arba svečio teisėmis. Vartotojo teisėmis prisijungusių mokinių mokymosi rezultatai yra išsaugomi, kaupiami ir analizuojami, taip pat prieinami  klasės mokytojui.

Kviečiu visus klasės mokinukus užsiregistruoti, kad galėčiau skirti užduotis ir stebėti jų atlikimą.

Šią priemonę rasite adresu http://kmp.moko.lt/.

Jei norime būti laimingais

ir tokiais padaryti savo vaikus...

Išmokime bendradarbiauti.

Tačiau tai neįvyks

savaime –

To reikia mokyti ir mokytis.

Tam reikia vidinės nuostatos bei suvokimo,

kad kaita – tai kelionė,

kurioje visada pasitaiko duobių.

           (pgl. M. Fullan)